Regulamin świadczenia usług sklepu sklep.adfontes.com.pl

Fundacja Ad Fontes 

§ 1

sklep.adfontes.com.pl  jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Łarysa Wujcik prowadząca fundację pod nazwą  Fundacja Ad Fontes i z siedzibą w Gdańsku  Al. Grunwaldzka 472 , 31 -234 Gdańsk. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie sklep.adfontes.com.pl.

§ 2

sklep.adfontes.com.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać bilety na organizowane wydarzenia. 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklep.adfontes.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

  1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (sklep.adfontes.com.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
  3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w dniu wydarzenia w miejscu jego organizacji 
  4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

  1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zakupu 
  2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sklep.adfontes.com.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek sklep.adfontes.com.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep.adfontes.com.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, sklep.adfontes.com.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi sklep.adfontes.com.pl.